Dober projekt je osnova za dober objekt

Dejavnosti projektiranja nizkih gradenj vključujejo projektiranje vodovodnih in kanalizacijskih sistemov in objektov ter cest.

Pri izdelavi projektne dokumentacije sodelujemo z ustaljenimi in strokovno usposobljenimi fazniki ostalih strok.

[ izberite nas ]

Naše storitve

 • Izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije. 
 • Pridobitev projektnih pogojev.
 • Idejna zasnova z umestitvijo infrastrukture v prostor.
 • Popisom stanovanjskih objektov.
 • Določitev tras.
 • Zasnova hidravličnega izračuna.
 • Projektna rešitev cevovoda.
 • Izrisi situacij, vzdolžnih in prečnih profilov, montažnih shem, detajlov križanj in polaganja cevovodov.
 • Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
 • Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).
 •  
[ znanje in izkušnje ]

Naši strokovnjaki

Vasja Očko
[ magister inženir gradbeništva, IZS G - 4575 ]
Živa Hanžič
[ magistrica inženirka gradbeništva (M.Sc. REAP) ]

Zaupajo nam