SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

1. SPLETNA STRAN

Nahajate se na spletni strani Štajerski inženiring d.o.o.,  https://stajerski-inz.si/, katere lastnik in administrator je družba Štajerski inženiring d.o.o., Hočka cesta 31 h, 2311 Hoče, matična številka: 1808656000. Vaš dostop do te spletne strani in njene uporabe urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno stran potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Štajerski inženiring d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Dostop in uporaba spletne strani sta dopustni pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja, ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (»Splošni pogoji uporabe«) ter drugi predpisi, na katere se sklicujejo ti Splošni pogoji uporabe.

2. VSEBINA SPLETNE STRANI

Prizadevamo si, da je vsebina Spletne strani posodobljena in vsebuje pravilne informacije in gradiva, vendar pa točnosti, celovitosti in ažurnosti ne zagotavljamo in k temu nismo zavezani. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo zaradi nedostopnosti, spremembe, pomanjkljivosti, napake ali zastarelosti informacij, objavljenih na Spletni strani. Prav tako ne zagotavljamo, da bo Spletna stran ali katerakoli vsebina na njej vedno dostopna oz. da bo dostop nemoten. Spletno stran ali njene dele lahko kadarkoli umaknemo ali spremenimo brez predhodnega opozorila.

Za uporabo informacij, ki so objavljene na naši spletni strani, ne odgovarjamo. Če Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in vsebine na teh spletnih strani, so takšne povezave zgolj informativne narave. Nad vsebino na teh spletnih straneh nimamo kontrole ali vpliva. Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Štajerski  inženiring d.o.o. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Štajerski inženiring d.o.o. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, tako si pridržujemo pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

Če želite prejeti več informacij o vsebini, ki je objavljena na spletni strani, nas kontaktirajte na info@stajerski-inz.si.

3. PRAVICE INTELKTUALNE LASTNINE

Smo imetniki vseh avtorskih pravic na vsebini, objavljeni na tej Spletni strani. Vse informacije, podatki, opisi storitev ter druge vsebine  so zaščitene z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Za zasebno uporabo lahko tiskate, kopirate ali shranite dele Spletne strani. Gradiva na Spletni strani ne smete brez našega predhodnega pisnega soglasja uporabljati v poslovne namene. V primeru morebitne dovoljene uporabe vsebin tega spletnega mesta, morajo ostati ohranjene in vidne vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine kot tudi druga obvestila in opozorila. Uporabniku je dovoljeno v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov narediti povezavo na spletno mesto. Povezavo na to spletno mesto ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo tega lastnika spletnega mesta je lastnik spletnega mesta oz. storitve, kjer je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletni strani, so last Štajerski inženiring d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov. Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Štajerski inženiring d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Štajerski  inženiring d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

ŠTAJERSKI INŽENIRING d.o.o.
Hočka cesta 31 h
2311 hoče
02 3000 275
info@stajerski-inz.si

Če uporabnik pošlje gradivo, zaščiteno v skladu z Zakonom o industrijski lastnini, Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah ter z drugimi predpisi, ki zadevajo področje urejanja lastnine in pravic, lastnik spletnega mesta za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja. Uporabnik, ki lastniku tega spletnega mesta posreduje gradivo, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval denarnih nadomestil oziroma plačila.

4. FUNKCIJE DRUŽBENIH OMREŽIJ

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na naših uradnih profilih. Lastnik spletnega mesta uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja tako, kot to omogočajo funkcionalnosti družbenih omrežij.

5. PRAVO

Splošni pogoji uporabe se presojajo po pravu Republike Slovenije. Štajerski inženiring d.o.o. si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

6. KONTAKT

Za kakršnakoli vprašanja v povezavi s temi Splošnimi pogoji uporabe nas, prosimo, kontaktirajte na info@stajerski-inz.si.

Zahvaljujemo se vam za obisk naše Spletne strani.