Poslovni objekt Cleangrad

Po klasifikaciji gre za prizidavo zahtevnega objekta – industrijske hale za montažo žerjavov, etažnosti P, k obstoječemu proizvodno montažnemu objektu, po namenbnosti pa za industrijske stavbe in skladišča. Tlorisna velikost prizidave znaša 27,83 m x 45,64 m, max višina slemena je 11,60 m nad talno koto pritličja. 

Naše storitve:
načrt GK, načrt ZU
TIP PROJEKTA:
Novogradnja poslovnega objekta
Faza
DGD, PZI
Lokacija:
Ljutomer
Kvadratura
3.300 m2
Leto
2020-
VREDNOST
3.000.000 €