Building Information Modeling / Informacijski model objekta

V našem podjetju stremimo k optimizaciji delovnih procesov in uporabi BIM pristopa. Na mnogih projektih uspešno uporabljamo programsko opremo podjetja Autodesk in sicer programe: Revit, Civil 3D in Advanced steel.

Kaj je BIM?

BIM je proces izdelave in upravljanja digitalnega modela/podatkov s pomočjo katerega oblikujemo, gradimo in vzdržujemo objekt skozi celoten življenjski cikel. Gre za tridimenzionalni (3D) model zgradbe ali infrastrukture, kjer so vsi elementi opredeljeni z določenimi atributi (lastnostmi, dimenzijami, definirane so medsebojne odvisnosti).

Virtualno je možno prikazati časovni potek gradnje (4D) in finančno spremljavo (5D). Model se uporabi tudi v fazi obratovanja in vzdrževanja (6D).

[ BIM ]

V fazi projektiranja

 • Pri odločanju o idejnih zasnovah poleg vizualizacije možna hitra ocena investicije.
 • Bolj usklajeni in dodelani projekti.
 • Točne predizmere kot podlaga za razpis.
 • Simulacije terminskega plana gradnje in finančnih tokov že v fazi priprave razpisa.
 • Možnost optimizacije pri določanju etap (ali lotov) za razpis.
 • Enostavnejša kontrola ponudb.
[ BIM ]

V fazi izvedbe

 • Enostavnejša kontrola izvedbe s 3D vizualizacijo.
 • Podatki za PID se sproti vnašajo v 3D model.
 • Neposredna kontrola izvedenih količin z izborom izvedenih elementov v 3D (avtomatski prenos v 4D, 5D).
 • Spremljava terminskega plana na osnovi dejansko izvedenih elementov v 3D.
[ BIM ]

V fazi vzdrževanja

 • V 3D modelu so dostopni dodatni podatki (fotografije, navodila za uporabo, garancijske izjave…).
 • Iz modela je možno enostavno določati količine za vzdrževalna dela (primeri: površine sten za pleskanje, površine za dnevno čiščenje…).
 • Možnost povezave BIM modela z orodji za upravljanje (periodična vzdrževalna dela, urniki rednih servisov…).
[ znanje in izkušnje ]

Naši strokovnjaki

Peter Klevže
[ univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, IZS G - 0384 ]
Vasja Očko

Vasja Očko

[ magister inženir gradbeništva, IZS G - 4575 ]
Gregor Trlep

Gregor Trlep

[ magister inženir gradbeništva ]
Iza Miložič

Iza Miložič

[ univerzitetno diplomirana pravnica ]

Zaupajo nam