Trgovski center Lenart

Projekt je obravnaval izgradnjo trgovskega centra z izvedbo posameznih trgovskih lokalov namenjeni trgovski, storitveni in gostinski dejavnosti.

V sklopu novogradnje se je izvedla ureditev zunanjih manipulativnih, pohodnih, povoznih in parkirnih površin ter vsa komunalna infrastruktura.

Naše storitve:
načrt GK, načrt ZU
TIP PROJEKTA:
novogradnja trgovskega centra
Faza
PZI, PID
Lokacija:
Lenart
Kvadratura
5.200 m2 (objekt)
9.000 m2 (ZU)
Leto
2021
INVESTITOR
VREDNOST
4.000.000