Paloma Impulz

Podjetje Paloma, higienski papirji d.d. bo s posegi v kompleks tovarne posodobilo proizvodne zmogljivosti in kakovost stavb. Predvideno je fazno rušenje in nadomeščanje obstoječih objektov. Obstoječe stavbe bodo nadomeščene z novimi od juga proti severu.

Novi objekti so predvideni v montažni AB izvedbi konstrukcije, ki je deloma dopolnjena z jeklenimi nosilnimi elementi. Ovoj objektov bodo kovinski paneli z izolativnim jedrom, streha pa v izvedbi nosilne profilirane pločevine, s slojem toplotne izolacije in hidroizolacije iz polimerne membrane. Opremljeni bodo z visokim standardom požarno varnostnih sistemov.

V sklopu gradnje se bo izvedla tudi ureditev zunanjih manipulativnih površin ter vsa komunalna infrastruktura.

Naše storitve:
načrt GK, načrt ZU
TIP PROJEKTA:
Delna odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k obstoječemu objektu.
Faza
PZI
Lokacija:
Sladki Vrh
Kvadratura
34.800 m2 (objekti) 31.100 m2 (ZU)
Leto
2021