Strokovne rešitve, izkušnje in ustvarjalnost

Načrt gradbenih konstrukcij predstavljajo strokovne rešitve, h katerim je poleg strokovnega znanja in izkušenj potrebno pristopiti tudi ustvarjalno, saj so to pogosto zahteve novodobne arhitekture. Delo obsega konstruiranje in dimenzioniranje nosilnih konstrukcij iz betona, jekla in lesa, projektiranje gradbenih konstrukcij pa v splošnem obsega pripravo armaturnih načrtov za armiranobetonske konstrukcije, v primeru jeklenih in lesenih konstrukcij definiranje in izračun vseh stikov med elementi ter izris detajlov za njihovo izvedbo.

Naši inženirji s področja gradbenih konstrukcij svetujejo investitorjem in naročnikom v vseh fazah načrtovanja in gradnje: s pomočjo prvih idej svetujejo arhitektom že pri zasnovi objekta, kasneje pa s pripravo izvedbenih načrtov poskrbijo, da je nosilna konstrukcija optimalno in racionalno sprojektirana. Kasneje, v fazi izvedbe skrbimo za ustrezen nadzor med gradnjo.

Na področju gradbenih konstrukcij dajemo velik poudarek timskemu delu ter sodelovanju z inženirji ostalih strok (arhitekti, inženirji SI in EI,…), kar zagotavlja ustrezen nivo kakovosti tekom projektiranja. Zaradi vedno večje kompleksnosti gradenj in prepletenosti z drugimi disciplinami naše delo poteka s pomočjo procesa BIM, kar nam omogoča večjo natančnost, učinkovitost in prilagodljivost.

[ izberite nas ]

Naše storitve

  • Storitve s področja načrtovanja konstrukcij (masivna gradnja, montažne konstrukcije, jeklene konstrukcije, lesene konstrukcije, oporni zidovi in prepusti, globoko temeljenje).
  • Storitve s področja rekonstrukcij obstoječih objektov, potresne sanacije in statične utrditve objektov.
  • Pripravo razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izbiri izvajalca.
  • Izbira primerne tehnologije izvedbe.
  • Nadzor nad izvedbo.
  • Svetovanje glede izvedbe kompleksnih konstrukcij.
  • Pregled konstrukcij.
  • Načrtovanje s pomočjo procesa BIM.
[ znanje in izkušnje ]

Naši strokovnjaki

Peter Klevže
[ univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, IZS G - 0384 ]
Gregor Trlep

Gregor Trlep

[ magister inženir gradbeništva ]
Luka Sreš
[ magister inženir gradbeništva ]

Zaupajo nam