Lakirnica z nadstrešnico in ureditev okolja

Lakirnica je klasificirana kot manj zahtevni objekt. Pri projektu gre za izgradnjo lakirnice vključno z ureditvijo okolja. Po namembnosti gre za industrijsko in skladiščno stavbo, lakirnica je podolgovate oblike, etažnosti delno P, delno P + 1 + 2. Velikost lakirnice v pritličju je 90,80 m x 33,40 m, 1. in 2. nadstropje pisarniškega aneksa pa je 24,95 x 7,45 m.

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt A, načrt GK, elaborati, gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja proizvodnega in skladiščnega objekta
Faza
PGD, PZI, PID
Lokacija:
Maribor
Kvadratura
4.300 m2
Leto
2016 - 2017
ARHITEKTURA
Hobiger Architektur in Štajerski inženiring d.o.o.
www.stajerski-inz.si,
www.architekt-hobiger.at