Večnamenska športna dvorana Hoče

Športna dvorana je klasificirana kot zahtevni objekt, ki leži v območju šolskih in predšolskih dejavnosti, kar se odraža tudi v arhitektruni oblikovni pojavnosti. Prioritetna funkcija objekta je za namen športnih dejavnosti. Objekt je pravokotne oblike, tlorisnih mer 59,40 m x 49,40 m, etažnosti K+P+1 in višine 9,86 m.

Naše storitve:
odgovorni vodja projekta, načrt GK, svetovalni inženiring, gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja športne dvorane
Faza
PGD, PZI, PID
Lokacija:
Hoče
Kvadratura
6.500 m2
Leto
2010 - 2012