Vrtec Slivnica

Vrtec je klasificiran kot zahteven objekt, namenjen za varstvo predšolskih otrok, za zagotovitev delovanja sedmih oddelkov vrtca. Objekt je tlorisne velikosti 66,15 m x 29,45 m in etažnosti P ter višine 5,95 m. Na J strani so izvedene terase in nadstrešnice.

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt GK, gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
rekonstrukcija in dozidava vrtca
Faza
PGD, PZI, PID
Lokacija:
Slivnica
Kvadratura
2.000 m2
Leto
2010 - 2014
VREDNOST
1.700.000 €