Poslovni objekt ELPRO

Poslovni objekt Elpro je klasificiran kot manj zahteven objekt, deli se na proizvodno skladiščni del in upravno pisarniški del. Etažnost objekta je P + 1, pritličje je v AB izvedbi, nadstropje pa kombinirano v AB in jekleni izvedbi. Fasada je sistemska iz sendvič panelov.

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt GK, elaborati, gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja poslovnega objekta
Faza
PGD, PZI, PID
Lokacija:
Rogoza
Kvadratura
600 m2
Leto
2015