Kablovod Magna

Za industrijski obrat Magna Nukleus  je bila zgrajena SN KB 20 kV povezava za napajanje objekta s 15 mW moči. Po klasifikaciji gre za manj zahteven objekt, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja. 

Naše storitve:
načrt GK, svetovanje, gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja kablovoda
Faza
/
Lokacija:
Slivnica, Orehova Vas
Kvadratura
4.789 m - dolžina kablovoda
Leto
2018