Stanovanjski blok Rabelčja vas

Po klasifikaciji gre za prizidavo zahtevnega objekta – industrijske hale za montažo žerjavov, etažnosti P, k obstoječemu proizvodno montažnemu objektu, po namenbnosti pa za industrijske stavbe in skladišča. Tlorisna velikost prizidave znaša 27,83 m x 45,64 m, max višina slemena je 11,60 m nad talno koto pritličja. 

Naše storitve:
supernadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja stanovanjskega bloka
Faza
v teku
Lokacija:
Rabelčja vas
Kvadratura
8.000 m2
Leto
2020 -