Celovita prenova stikališča RTP Dobrava

Investitor je obnovil obstoječo razdelilno transformatorsko postajo. Po klasifikaciji objekta spada med zahtevne objekte in pod objekt državnega pomena ter energetski distribucijski objekt. 

Naše storitve:
svetovanje in gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
obnova stikališča 110/20 kV
Faza
/
Lokacija:
Maribor
Kvadratura
moč: 110/20 kV,
površina: komandna stavba 1000 m2
Leto
2017 - 2020