Prizidek k večstanovanjskemu objektu - izvedba dvigala

Pri projektu gre za gradnjo prizidka k večstanovansjkemu objektu, konkretneje izvedba dvigala v večstanovanjskem bloku, po klasifikaciji gre za manj zahteven objekt, etažnosti P + 3, najvišje višinske kote 263, 20 m in višine 14,60 m po zazidani  površini gre za cca 20 m2 prizidka.  Projekt je še v fazi izvedbe. 

Naše storitve:
svetovanje in gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
dograditev dvigala k večstanovanjski stavbi
Faza
v teku
Lokacija:
Petrovče
Kvadratura
20 m2
Leto
2020 -