Poslovno izobraževalni objekt Lunta

Poslovno izobraževalni objekt je po klasifikaciji manj zahteven objekt, 75 % namembnosti objekta je druga poslovna stavba, 25% namembnosti objekta je stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Tlorisna velikost stavbe je 45,70 m x 14,17 m, etažnosti K + P, višina objekta 5,35 m, globoko temeljenje pa je izvedeno na uvrtanih pilotih. 

Naše storitve:
načrt GK, načrt ZU, svetovanje in gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja poslovno izobraževalnega objketa
Faza
DGD, PZI, PID
Lokacija:
Hoče
Kvadratura
1.300 m2
Leto
2018 - 2021