Trgovski objekt Lidl Hoče

Trgovski objekt Lidl je klasificiran kot manj zahteven objekt – trgovska stavba. Prav tako sta v okviru projekta izvedena objekta za oglaševanje. Trgovski objekt je etažnosti P + delno 1, bruto tlorisne velikoti 76,13 m x 33, 70 m. Objekta za oglaševanje pa 2,67 m x 0,32 m in višine 7,46 m. Za parkiranje osebnih vozil je urejenih 130 parkirnih mest, od tega 9 za vozila funkcionalno oviranih oseb. 

Naše storitve:
načrt GK, načrt ZU, svetovanje, gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja trgovske stavbe
Faza
PGD, PZI, PID
Lokacija:
Hoče
Kvadratura
2.400 m2
Leto
2017 - 2018