Dozidava OŠ Hoče z učilnicami in kotolovnico

Predvideni objekt je pravokotne oblike, tlorisnih mer cca 8,90 m x 18,80 m, etažnosti K + P + 1 in višine 10,08 m. V programskem smislu objekt združuje dva osnovna programa – vzgojno izobraževalni del in kotlovnico. Kotlovnica (1. faza) se je izvedla, dozidava šole (učilnice)  pa še ne.

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt GK
TIP PROJEKTA:
dozidava šole
Faza
PGD, PZI
Lokacija:
Hoče
Kvadratura
600 m2
Leto
2012