RTP Kobarid 110/30/20 kV

Investitor je zgradil objekt 1. faza RTP 110/30/20 kV, po kasifikaciji gre za zahteven objekt, za novogradnjo objekta prenosnega elektrovoda.

Naše storitve:
svetovanje in gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja zahtevnega objekta razdelilna transformatorska postaja
Faza
/
Lokacija:
Kobarid
Kvadratura
komandna stavba 900 m2
moč: 110/30/20 kV,
Leto
2017 - 2020
ARHITEKTURA