Dozidava OŠ Hoče podružnica Reka - Pohorje

Po klasifikaciji gre za gradnjo manj zahtevnega objekta, za dozidavo obstoječe OŠ na JZ strani delno v dveh P+1 in delno v treh nivojih P+1+M (območje dvigalnega jaška s predprostorom), v gabaritih 16,25 x 10,55 m. Dozidava je konstrukcijsko ločena od obstoječega šolskega objekta, tako da se nikjer ne posega v obstoječo stavbno strukturo. Višina prizidka je 11,69 m.

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt GK, načrt ZU - projektiranje spremembe GD, svetovanje, gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja prizidka k obstoječemu šolskemu objektu
Faza
DGD, PZI, PID
Lokacija:
Hoče (Reka - Pohorje)
Kvadratura
300 m2
Leto
2018