Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Investitor je zgradil kanalizacijsko omrežje, po klasifikaciji spada ta objekt med zahtevne objekte, po namembnosti pa med  cevovovode za odpadno vodo. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih cevovodov znaša 5.350 m, obsega  2 črpališči in vodovodni razvod 35 m.

Naše storitve:
svetovanje in nadzor po FIDIC
TIP PROJEKTA:
izgradnja kanalizacije, črpališč in rekonstrukcija ceste
Faza
/
Lokacija:
Hotinja Vas, Rogoza
Kvadratura
5.350 m kanalizacija,
2 črpališči,
vodovodni razvod 35 m
Leto
2012 - 2015