Trgovski objekt Lidl Ptujska

Trgovski objekt Lidl je klasificiran kot manj zahteven objekt – trgovska stavba. Gre za podolgovat tloris stavbe, bruto tlorisne velikosti 68,55 m x 35,30 m, višina objekta je 6,62 m. Zagotovljenih je 106 parkirnih mest in 10 parkirnih mest pod nadstreškom za kolesa. 

Naše storitve:
svetovanje in gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
odstranitev obstoječega objekta in novogradnja trgovske stavbe
Faza
/
Lokacija:
Maribor
Kvadratura
2.500 m2
Leto
2017