Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Investitor je zgradil kanalizacijsko omrežje, po klasifikaciji spada ta objekt med zahtevne objekte, po namembnosti pa med  cevovovode za odpadno vodo. Skupna dožina vseh kanalizacijskih cevovodov znaša 7.600 m kanalizacija, obsega 4 črpališča in rekonstrukcijo  2.890 m ceste.

Naše storitve:
svetovanje in nadzor po FIDIC
TIP PROJEKTA:
izgradnja kanalizacije, črpališč in rekonstrukcija ceste
Faza
/
Lokacija:
Duplek
Kvadratura
7.600 m - kanalizacija,
4 črpališča, 2.890 m cesta
Leto
2014 - 2015