RTP Ločna 110/20 kV s priključnim 110 kV daljnovodom

Investitor SODO je zgradil objekt RTP 110/20 kV Ločna s 110 kV priključnim daljnovodom, po kasifikaciji gre za zahteven objekt.

Naše storitve:
RTP Ločna 110/20 kV s priključnim 110 kV daljnovodom
TIP PROJEKTA:
novogradnja zahtevnega objekta razdelilna transformatorska postaja
Faza
/
Lokacija:
Ločna
moč
110/20 kV
Leto
2015
VREDNOST
3.000.000 €
ARHITEKTURA