Proizvodna hala Sirius Hoče

Hala Sirius je klasificirana kot zahtevni objekt, gre za proizvodno halo za kovinsko predelavo in poslovni objekt. Proizvodna hala je pritlična, poslovni del je etažnosti P + 1. Bruto tlorisna velikost objekta je 72 x 75 m. Za parkiranje je zagotovljenih 32 parkirnih mest.

Naše storitve:
svetovanje in gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
novogradnja proizvodne hale in poslovnega objekta
Faza
/
Lokacija:
Hoče
Kvadratura
5.700 m2
Leto
2015 - 2020
ARHITEKTURA