Vrtec Hoče

Pri projektu izgradnje vrtca se je odstranil del obstoječega vrtca, zgradil po klasifikaciji zahtevni objekt, rekonstruiral del ohranjenega objekta in dozidal vrtec, etažnosti P + M. Objekt  (dozidava) je montažne lesene izvedbe, temeljen na temeljni plošči. Tlorisna velikost stavbe je 49,60 m x 52,60 m, višina stavbe je cca 10 m. 

Naše storitve:
svetovanje in gradbeni nadzor
TIP PROJEKTA:
delna odstranitev objekta, rekonstrukcija in dozidava vrtca
Faza
/
Lokacija:
Hoče
Kvadratura
2.600 m2
Leto
2019 - 2020
1. Pričetek del - pričetek izvedbe zemeljskih del
2. Izvedba talne plošče – betoniranje
3. Izvedba dvigalnega jaška - opaževanje
4. Priprava na montažo lesenih panelnih sten, pritličje
5. Montaža sten, nadstropje
6. Pogled na notranje nosilne stene nadstropja
7. Pokrivanje strehe
8. Izvedba estrihov
9. Izvedba keramičarskih del
10. Izvedba spuščenega stropa
11. Končni izgled objekta