Vrtec Sonček Rogoza

Vrtec je klasificiran kot zahteven objekt, zgrajen po pasivnem standardu in za zagotovitev delovanja treh oddelkov vrtca v Rogozi. Objekt leži v gosteje pozidanem območju, kar se odraža tudi v arhitekturno oblikovni pojavnosti. Objekt je pravokotne oblike, tlorisnih mer 17,26 m x 47,63 m, etažnost P in višine 7,4 m.

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt GK
TIP PROJEKTA:
novogradnja vrtca
Faza
PGD, PZI, PID
Lokacija:
Rogoza
Kvadratura
800 m2
Leto
2013
VREDNOST
1.500.000 €