Prizidek industrijske hale za montažo žerjavov

Po klasifikaciji gre za prizidavo zahtevnega objekta – industrijske hale za montažo žerjavov, etažnosti P, k obstoječemu proizvodno montažnemu objektu, po namenbnosti pa za industrijske stavbe in skladišča. Tlorisna velikost prizidave znaša 27,83 m x 45,64 m, max višina slemena je 11,60 m nad talno koto pritličja. 

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt A, načrt GK, načrt ZU, elaborati, svetovanje, nadzor
TIP PROJEKTA:
prizidek k obstoječemu industrijskemu objektu
Faza
DGD, PZI, PID
Lokacija:
Maribor
Kvadratura
1.300 m2
Leto
2018