Hotel Ruše

Naše storitve:
nadzor, vodenje in svetovanje
LOKACIJA:
Ruše
leto:
2006
vrednost:
5.000.000 €
INVESTITOR
Stavbnar gradnje d.o.o.