Energetska sanacija objektov na Engelsovi ulici 42, 44, 46, 458, 50 in 52 v Mariboru

Večstanovanjski objekt je lociran na Engelsovi ulici 42-52 v Mariboru. Tlorisna velikost objekta na stiku z zemljiščem znaša cca. 1300 m2 in je etažnosti P + N. Skupaj z energetsko sanacijo ovoja stavbe in podstrešja se je izvedla še energetska posodobitev ogrevanja – toplotne podpostaje.

Naše storitve:
projektno vodenje, načrt GK
TIP PROJEKTA:
energetska sanacija
Faza
PZI
Lokacija:
Maribor
Kvadratura
površina fasade: 4500 m2
Leto
2015