Akademija distribucije Elektro MB

Predvideva se rekonstrukcija obstoječega objekta. Obstoječi objekt, ki je predmet rekonstrukcije, je sestavljen iz dveh delov. Novejši del na JZ strani objekta, je v dveh nivojih (P+1) in je predviden za pisarniška dela. Drugi, starejši del na SV strani objekta je pritličen (P) in je predviden za izobraževalne namene. Celota je pravokotnega tlorisa maksimalnih dimenzij cca. 40,20 m x 48,88 m. Projekt še ni bil izveden. 

 
Naše storitve:
projektno vodenje, načrt GK, načrt ZU, elaborati
TIP PROJEKTA:
rekonstrukcija in sprememba namenbnosti v drugo poslovno stavbo
Faza
DGD, PZI
Lokacija:
Maribor
Kvadratura
2.000 m2
Leto
2018 - 2019