Vasja Očko

[ Vodja projektne pisarne ]

Vasja je po izobrazbi magister inženir gradbeništva. Zaključil je študij 2. bolonjske stopnje, Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru. Pri IZS ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja.  Kot vodja projektne pisarne v podjetju koordinira in povezuje projektante ter usmerja in organizira delovni proces. Prav tako se ukvarja z vodenjem projektov in pripravo tehnične dokumentacije na področju nizkih gradenj.