Gregor Trlep

[ Vodilni projektant/statik ]

Gregor je po izobrazbi magister inženir gradbeništva. Zaključil je študij  2. bolonjske stopnje, Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru. Kot vodilni projektant/statik organizira in koordinira delovni proces drugih projektantov. Prav tako sam pripravlja načrte gradbenih konstrukcij. Poleg tega je nepogrešljiv člen pri vodenju projektov in svetovalnem inženiringu, prav tako pa nudi popolno podporo našim investitorjem in podizvajalcem.