ŠTAJERSKI INŽENIRING

gradbeništvo, inženiring in tehnično svetovanje d.o.o.
Hočka cesta 31 h
2311 Hoče
Slovenija

Podružnica:
Beloruska ulica 7
2000 Maribor
Slovenija

Matična številka: 1808656
Davčna številka: SI 90241690
TRR: 33000–0000025987 pri HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d.

Telefon: +386 (0)2 3000 275
Faks: +386 (0)2 3000 276
E-mail: info@stajerski-inz.si

stavbar