Mi ne ustvarjamo problemov, ampak jih rešujemo!

Iza Miložič, prokurist


Zakaj ŠI?

Smo leta 2003 ustanovljeno inženiring podjetje, ki se lahko v svojem obdobju delovanja pohvali s številnimi uspešno izpeljanimi projekti na področju projektiranja, gradbenega nadzora, svetovalnega inženiringa, vodenja gradbenih projektov ter izvajalskega inženiringa. Visoka kvaliteta ter strokovnost naših storitev sta vrednoti, ki predstavljata glavno vodilo v našem podjetju, enako pa pričakujemo tudi od naših partnerjev. Stremimo k izpolnitvi pričakovanj in želja naših strank, vse skupaj v skladu z najsodobnejšimi strokovnimi standardi. Naše delo temelji na visokih inženirskih merilih, tako ves čas sledimo sodobnim trendom stroke, slednje pa nato s pridom implementiramo v naš delovni proces. Iščemo nove metode in sprejemamo sodobne ideje, ki se pojavljajo na področju gradbeništva in pa tudi širše. Menimo, da je za dobro sodelovanje potrebna predvsem velika mera prilagodljivosti ter korekten in profesionalen odnos do naših partnerjev in strank.

Strokovnost, inovativnost, kakovost in prijaznost storitev

Na nas se lahko obrnete že v fazi oblikovanja svoje ideje o graditvi objekta. Pomagali vam bomo razvijati Vaše ideje ter Vas bomo pripeljali skozi vse faze Vašega gradbenega projekta, od idejnih zasnov do uporabnega dovoljenja objekta.
Več o tem

Strokovni nadzor nad gradnjo je ena najpomembnejših faz gradbenega projekta. Z neustreznim nadzorom se lahko gradnja zelo podraži, prav tako pa praviloma prihaja do neustreznih rešitev, s katerimi so nato povezane kasnejše reklamacije ter nepotrebni stroški med samo gradnjo in po njej. Za Vas tako kvalitetno in strokovno opravimo storitev strokovnega nadzora nad gradnjo.
Več o tem

Vodenje gradbenih investicijskih projektov v fazi priprave na izvedbo in v fazi izvedbe same je ključnega pomena za uspešnost gradbenega projekta. Za vodenje projektov je potrebno poleg strokovnega znanja in izkušenj s področja gradbeništva tudi dobro poznavanje področja planiranja, organizacije, financ, zakonodaje ter različnih upravnih postopkov.
Več o tem

V našem podjetju se lahko pohvalimo s številnimi uspešno izpeljanimi gradbenimi projekti s področja svetovalnega inženiringa. Obrnite se na nas v katerikoli fazi Vašega projekta in skupaj bomo poiskali najprimernejšo rešitev.
Več o tem

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbeništva lahko skupaj s svojimi partnerji za Vas kvalitetno in strokovno izvedemo tudi gradnjo Vašega objekta.
Več o tem

Naše podjetje ima močno mrežo delovanja v lokalnem in pa tudi širšem poslovnem okolju. Naše reference in uspešno izpeljani projekti ter predvsem močne vezi z zadovoljnimi renomiranimi poslovnimi partnerji dokazujejo kvaliteto naših storitev. Na nas se obrnite v katerikoli fazi Vašega gradbenega projekta. V začetnih fazah, ko se odločate ali boste realizirali Vaš projekt, v fazi priprave projektne dokumentacije, tako v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, pripravljanja razpisne dokumentacije, iskanja ustreznih izvajalcev kot tudi v fazi priprave projektov za izvedbo ali projektov izvedenih del. Vključite nas lahko med samo gradnjo, če potrebujete strokovni nadzor ali kvalitetnega izvajalca. Obrnite se nas in skupaj bomo poiskali kvalitetno in najprimernejšo rešitev, ki bo ustrezala Vašim potrebam.