• Poslovno-trgovski objekt Lesdom
  Lokacija:
  Košaki, Maribor
  Investitor:
  Lesdom d.o.o.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje, kpl projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  1,3 mio €
 • Večnamenski objekt Bohova
  Lokacija:
  Bohova
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, projektiranje GK
  Ocenjena vrednost investicije:
  759.000€
 • Trgovski center Lidl Hoče
  Lokacija:
  Hoče
  Investitor:
  Lidl d.o.o., k.d.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, projektiranje ZU in GK
  Ocenjena vrednost investicije:
  2,7 mio €
 • Hala za montažo žerjavov Palfinger
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Palfinger d.o.o.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje, projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  525.000€
 • Poslovno-izobraževalni objekt Lunta
  Lokacija:
  Spodnje Hoče
  Investitor:
  Lunta inženiring d.o.o.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, projektiranje GK in ZU
  Ocenjena vrednost investicije:
  795.000€
 • Transformatorska postaja TP11 Talum
  Lokacija:
  Lovrenc na Dravskem polju
  Investitor:
  Talum d.d.
  Leto investicije:
  2017
  Dejavnost:
  projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  1,2 mio €
 • Lakirnica Elektro Maribor
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2016
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  100.000€
 • Lakirnica Palfinger
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Palfinger d.o.o.
  Leto investicije:
  2016
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje, nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  2 mio €
 • Rekonstrukcija pristava Orlica
  Lokacija:
  Zgornji Vrhov dol
  Investitor:
  Benedikt priorat sv. Cirila in Metoda Maribor
  Leto investicije:
  2017
  Dejavnost:
  projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  1,2 mio €
 • Akademija distribucije
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  1,3 mio €
 • RTP Dobrava
  Lokacija:
  Dobrava
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  700.000€
 • Prenova prostorov Arriva
  Lokacija:
  Ptuj
  Investitor:
  Arriva d.d.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, vodenje, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  100.000€
 • RTP Kobarid
  Lokacija:
  Kobarid
  Investitor:
  SODO d.o.o.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  2 mio €
 • Dozidava OŠ Reka Pohorje
  Lokacija:
  Reka
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzro, svetovanje, vodenje, projektiranje ZU in GK
  Ocenjena vrednost investicije:
  282.000€
 • Steklena fasada SODO
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  SODO d.o.o.
  Leto investicije:
  2018
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  500.000 €
 • Asfaltiranje
  Asfaltiranje letališča Slovenske Konjice
  Lokacija:
  Slovenske Konjice
  Investitor:
  PICO d.o.o.
  Leto investicije:
  2017
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  419.000 €
 • Leykam tiskarna
  Lokacija:
  Hoče
  Investitor:
  Leykam Tiskarna d.o.o.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3 mio €
 • Fotovoltaike OVEN
  Lokacija:
  Slovenija
  Investitor:
  OVEN d.o.o.
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2 mio €
 • Športna dvorana za tenis
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  ŽŠD Maribor
  Leto investicije:
  2004
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Sirius Hoče
  Lokacija:
  Hoče
  Investitor:
  Sirius d.o.o
  Leto investicije:
  2009-2015
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 5 mio €
 • RTP Mačkovci
  Lokacija:
  Mačkovci
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3.5 mio €
 • Daljnovod in kablovod Goričko
  Lokacija:
  Goričko
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • VŠD Hoče
  Lokacija:
  Hoče
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2010, 2011
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje, svetovanje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 4 mio €
 • Kanalizacija Duplek
  Lokacija:
  Duplek
  Investitor:
  Občina Duplek
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2.5 mio €
 • RTP Podvelka
  Lokacija:
  Podvelka
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2013-2015
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje, svetovanje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 4 mio €
 • Načrt zunanje ureditve VŠD Hoče
  Lokacija:
  Hoče
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Odvodnjavanje in drenažna zavesa s sanacijo čistilne naprave AC baza DARS v Pesnici
  Lokacija:
  Pesnica
  Investitor:
  DARS d.d.
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  načrt zunanje ureditve
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Statična analiza 20t žerjavne proge MLM d.d.
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Mariborska livarna Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  statična analiza
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Širjenje hale Makoter
  Lokacija:
  Cven
  Investitor:
  biro biro d.o.o.
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  načrt gradbenih konstrukcij PGD, PZI
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Dom mestne četrti Koroška vrata
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  biro biro d.o.o.
  Leto investicije:
  2013
  Dejavnost:
  načrt gradbenih konstrukcij PGD, PZI
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Vrtec Cezanjevci
  Lokacija:
  Cezanjevci
  Investitor:
  biro biro d.o.o.
  Leto investicije:
  2013
  Dejavnost:
  načrt gradbenih konstrukcij PGD, PZI
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • SODO sanacija in adaptacija poslovnega objekta
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  SODO d.o.o
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Sanacija AC baze v Pesnici
  Lokacija:
  Pesnica
  Investitor:
  DARS d.d.
  Leto investicije:
  2014, 2015
  Dejavnost:
  projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Ločna
  Lokacija:
  Novo Mesto
  Investitor:
  SODO d.o.o.
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2.5 mio €
 • Kanalizacija Maribor - Jelovec
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Občina Maribor
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Sanacija večstanovanjskega objekta Ribniška
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  ISTA d.o.o.
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje, svetovanje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 0.5 mio €
 • 26 hitrih polnilnih postaj za električna vozila na avtocestnem križu
  Lokacija:
  Slovenija
  Investitor:
  SODO d.o.o.
  Leto investicije:
  2015
  Dejavnost:
  projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2 mio €
 • ŽTK Hala 1
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  ŽŠD Maribor
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor, vodenje, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2 mio €
 • ŽTK Hala 2
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  ŽŠD Maribor
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  nadzor, vodenje, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • TP Most 14 - rekonstrukcija
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2 mio €
 • Poslovni objekt ELPRO
  Lokacija:
  Rogoza
  Investitor:
  ELPRO d.o.o.
  Leto investicije:
  2014, 2015
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1.5 mio €
 • Kotlovnica Slivnica
  Lokacija:
  Slivnica
  Investitor:
  Eltec Petrol
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Kanalizacija Maribor - Malečnik
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Občina Maribor
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Hypo Alpe Adria Bank d.d. - poslovalnica trg Leona Štuklja
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Hypo Alpe Adria Bank d.d.
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 0.5 mio €
 • Energetska sanacija OŠ Slivnica
  Lokacija:
  Slivnica
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Energetska sanacija OŠ Hoče
  Lokacija:
  Hoče
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Delavnice Arriva Ptuj
  Lokacija:
  Ptuj
  Investitor:
  Arriva d.o.o.
  Leto investicije:
  2014
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 0.5 mio €
 • Bazen Ruše
  Lokacija:
  Ruše
  Investitor:
  Občina Ruše
  Leto investicije:
  2013
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Adaptacija avtobusnega postajališča Arriva Ptuj
  Lokacija:
  Ptuj
  Investitor:
  Arriva d.o.o.
  Leto investicije:
  2013
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Adaptacija avtobusnega postajališča Arriva Ormož
  Lokacija:
  Ormož
  Investitor:
  Arriva d.o.o.
  Leto investicije:
  2013
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Adaptacija avtobusnega postajališča Arriva Ljutomer
  Lokacija:
  Ljutomer
  Investitor:
  Arriva d.o.o.
  Leto investicije:
  2013
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Zdravstvena postaja Slivnica
  Lokacija:
  Slivnica
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2012-2015
  Dejavnost:
  vodenje, svetovanje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3 mio €
 • Štuk ŠOUM
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  ŠOUM
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Sanacija delavnic Radvanje
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • RTP Dobrava
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2.5 mio €
 • Kaufpark Tezno
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Schmidt Lederfabrik
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3 mio €
 • Kanalizacija Hotinja vas - Rogoza
  Lokacija:
  Hotinja vas - Rogoza
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3 mio €
 • Kablovod Koroška vrata - Pekre
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3 mio €
 • Hangar PICO
  Lokacija:
  Loče
  Investitor:
  PICO d.o.o.
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje, svetovanje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1.5 mio €
 • Dozidava OŠ Hoče - kotlovnica
  Lokacija:
  Hoče
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje, svetovanje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Adaptacija Arriva Melje
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Arriva d.o.o.
  Leto investicije:
  2012
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Veolia Maribor faza 1,2
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Veolia d.o.o.
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  projektiranje, izvedba
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • SODO TP Ruše
  Lokacija:
  Ruše
  Investitor:
  SODO d.o.o.
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Rekonstrukcija RTP Radvanje
  Lokacija:
  Radvanje
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Probanka Mercator
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  /
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Kablovod Murska Sobota
  Lokacija:
  Murska Sobota
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • AKU Polnilna postaja za polnjenje električnih vozil
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  projektiranje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 0.5 mio €
 • Hotel Ocean
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  RG Hauptman d.o.o.
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor, vodenje, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 4 mio €
 • Apartmajska hiša Radlje
  Lokacija:
  Radlje ob Dravi
  Investitor:
  /
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Akoya Cafe
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Legitimus d.o.o.
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Avtobusna postaja Veolia Maribor
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Veolia d.o.o.
  Leto investicije:
  2011
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor, vodenje, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Multi-kino Kolosej Maribor
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Kolosej Maribor d.o.o., Energogruoup d.o.o.
  Leto investicije:
  2001
  Dejavnost:
  supernadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 12 mio €
 • Poslovni objekt Stavbar
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Stavbar gradnje d.o.o.
  Leto investicije:
  2008
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 6 mio €
 • Hotel Ruše
  Lokacija:
  Ruše
  Investitor:
  Stavbar gradnje d.o.o.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 5 mio €
 • Benediktinski dvor - okolje
  Lokacija:
  Limbuš
  Investitor:
  Benediktinski dvor d.o.o.
  Leto investicije:
  2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • KBV Drava
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2007
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1.5 mio €
 • Športna dvorana Ptuj
  Lokacija:
  Ptuj
  Investitor:
  DAV d.o.o.
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1.5 mio €
 • Poslovno-stanovanjski objekt Vila bloki Kamnica
  Lokacija:
  Kamnica
  Investitor:
  MB Otok d.o.o.
  Leto investicije:
  2005-2007
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Vrtec Sonček Rogoza
  Lokacija:
  Rogoza
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor, vodenje, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2.5 mio €
 • Poslovni objekt Elektro Ljutomer
  Lokacija:
  Ljutomer
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2005
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1.5 mio €
 • Vrtec Slivnica
  Lokacija:
  Slivnica
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2012-2014
  Dejavnost:
  projektiranje, vodenje, svetovanje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3 mio €
 • RTP Murska Sobota, obnova in rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Murska Sobota
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2003-2004
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Dobrava, obnova in rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Dobrava
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2003
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Poslovni prostori Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - Tyrševa, Maribor
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Ljubljana
  Leto investicije:
  2003
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Melje, Novogradnja stikališča in komandnega objekta 110/10,20 kV
  Lokacija:
  Melje
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2003-2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Lenart, rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Lenart
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • RTP Ptuj, rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Ptuj
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2004
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2.5 mio €
 • RTP Sladki Vrh, rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Sladki vrh
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • RTP Ruše, rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Ruše
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2004, 2005
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Lendava, rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Lendava
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2005, 2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Radenci, rekonstrukcija stikališča 110/20 kV
  Lokacija:
  Radenci
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2005, 2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1 mio €
 • Poslovni prostori Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - Murska Sobota
  Lokacija:
  Murska Sobota
  Investitor:
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Ljubljana
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Poslovni prostori Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - Ptuj
  Lokacija:
  Ptuj
  Investitor:
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Ljubljana
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Rekonstrukcija stanovanjskega objekta - Gosposka 7, Maribor (kulturna dediščina)
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Poslovni objekt in vrtni center Zrkovci Florina
  Lokacija:
  Zrkovci
  Investitor:
  Florina d.d.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Stanovanjski objekt D3
  Lokacija:
  /
  Investitor:
  Granit d.d.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Elektro delavnice Veselova Maribor
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Kovinske delavnice Veselova, Maribor
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Koroška Vrata, novogradnja stikališča 110/20 Kv
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2006, 2007
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3.5 mio €
 • Stanovanjsko naselje dvojčki Brezje, novogradnja
  Lokacija:
  Brezje
  Investitor:
  A1 d.d., Ljubljana
  Leto investicije:
  2006, 2007
  Dejavnost:
  nadzor, vodenje, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3.5 mio €
 • RTP Breg Ptuj
  Lokacija:
  Ptuj
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2007-2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2.5 mio €
 • SPO A Pobrežje
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Stavbar gradnje d.o.o.
  Leto investicije:
  2007-2009
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 16 mio €
 • Hotel Ocean Maribor, rekonstrukcija
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  RG Hauptman d.o.o.
  Leto investicije:
  2006
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje, vodenje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 3 mio €
 • Adaptacija poslovnih prostorov Hypo Leasinga
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Hypo Leasing
  Leto investicije:
  2008
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • RTP Mačkovci
  Lokacija:
  Mačkovci
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2007
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Reglano skladišče in zbirni center
  Lokacija:
  /
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2008, 2009
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Stanovanja za starejše - Ormož
  Lokacija:
  Ormož
  Investitor:
  Granit d.d., Nepremičninski pokojninski sklad
  Leto investicije:
  2008-2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • SPO A1 Ruše
  Lokacija:
  Ruše
  Investitor:
  Stavbar gradnje d.o.o.
  Leto investicije:
  2008-2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Fitnes center Atems
  Lokacija:
  /
  Investitor:
  Kokollari Feriz s.p.
  Leto investicije:
  2008
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Objekt tehnično-operativnih služb Sladki Vrh
  Lokacija:
  Sladki vrh
  Investitor:
  Elektro Maribor d.d.
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Varovane hiše - Granit
  Lokacija:
  /
  Investitor:
  Granit d.d.
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Cezam
  Lokacija:
  Ruše
  Investitor:
  Občina Ruše
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 1.5 mio €
 • Vrstne hiše - Granit
  Lokacija:
  /
  Investitor:
  Granit d.d.
  Leto investicije:
  2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • KC Hotinja vas
  Lokacija:
  Hotinja vas
  Investitor:
  Občina Hoče-Slivnica
  Leto investicije:
  2009, 2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  cca 2 mio €
 • Lokal Legitimus
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Legitimus d.o.o.
  Leto investicije:
  2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • Kisarna v Kopivniku
  Lokacija:
  Kopivnik
  Investitor:
  Matej Hojnik
  Leto investicije:
  2010
  Dejavnost:
  nadzor, svetovanje
  Ocenjena vrednost investicije:
  /
 • AKU polnilna postaja
  Lokacija:
  Maribor
  Investitor:
  Elektro Maribor d.o.o.
  Leto investicije:
  2010
  Dejavnost:
  projektiranje, nadzor
  Ocenjena vrednost investicije:
  /