Utrinek izvedbe pilotiranja v Spodnjih Hočah

5. januar, 2019